Slovenian English Italian Spanish French

...

Contact info B.Makovec transport d.o.o.

kontaktB.MAKOVEC TRANSPORT D.O.O.

Tovarniška cesta 6/B

5270 AJDOVŠČINA

FAX: 05 366 40 14
Tax ID: SI 75774267
E-mail: info@transmakovec.si

Directeur General (P.D.G.)

BLAŽ MAKOVEC
TEL.: 05 366 40 13
GSM : 041 668 632
e-mail : b.makovec@transmakovec.si

Comptabilite - Facturation

KATARINA ČRNIGOJ
TEL.: 05 366 40 12

e-mail : k.crnigoj@transmakovec.si

Exploitation Imports

ROK MAKOVEC
TEL.: 05 366 40 11
GSM : 040 199 788
e-mail : r.makovec@transmakovec.si

Exploitation Exports

TOMAŽ GRUM
TEL.: 05 366 40 15
GSM : 040 199 782
e-mail : t.grum@transmakovec.si

Répresentant en Espagne

G. PERO CIRKOVIC
NOU DE LA RAMBLA /9
08001 BARCELONA
TEL.: +34 630 850 971
e-mail : cirkovic_pero@yahoo.es

Exploitation Imports Espagne

G. MITJA BIRSA
TEL.: 05 366 40 10
GSM.: 040 199 784
e-mail : m.birsa@transmakovec.si


Exploitation Export - Logistique Espagne

PETER BAJC
TEL.: 05 620 35 51
GSM.: 040 795 804
e-mail : p.bajc@transmakovec.si


B.MAKOVECOn top